...

Om tot die verrassende vaststelling te komen volgden de wetenschappers 458 baby's uit families met lage inkomens uit de Braziliaanse stad Porto Alegre. Ze bestudeerden de evolutie van hun voedingspatroon en hun mond- en tandgezondheid tot de leeftijd van 38 maanden. Uit die studie blijkt dat van de baby's die tussen 6 en 24 maanden borstvoeding kregen ongeveer 40% cariës had. Dronken ze nog na de leeftijd van twee jaar, dan steeg de score tot 48%. Resultaten die genuanceerd moeten worden. Zo verduidelijkt dr. Benjamin Chaffee dat dit werk niet bewijst dat borstvoeding cariës veroorzaakt. 'Het zou enkel niet goed zijn om te lang borstvoeding te geven. Het is mogelijk dat moedermelk in combinatie met de overdaad aan geraffineerde suikers in bepaalde voedingsmiddelen kan bijdragen tot het voorkomen van tandbederf.' Wordt vervolgd... (referentie: Annals of Epidemiology, 19 februari 2014, doi:10.1016/j.annepidem.2014.01.013)