...

Aviq (l'Agence pour une Vie de Qualité - zeg maar de Waalse tegenhanger van Zorg en Gezondheid) maakte een eigen 'kadaster' van de huisartsgeneeskunde in het Waalse Gewest. In sommige gebieden is er een tekort aan huisartsen. De leeftijdspiramide van de Waalse artsen is niet bijzonder gunstig: de gemiddelde leeftijd is 52,8 jaar, dat is 56,8 jaar bij de mannelijke en 46,3 jaar bij de vrouwelijke artsen.Absym/Bvas betwist het probleem niet. Maar de Franstalige universiteiten in ons land neemt de huisartsenopleiding nog altijd niet ernstig genoeg en dat verergert de situatie, stelt het artsensyndicaat. Aan de Franstalige faculteiten is het nog altijd zo dat studenten, wanneer ze niet geselecteerd raken voor een ander specialisme, dan maar huisarts worden, luidt het in een mededeling.Bvas vergelijkt het aantal artsen met een basisdiploma dat voor huisartsgeneeskunde kiest in Vlaanderen en Wallonië: in Vlaanderen ging het in het voorbije academiejaar om 41%, in Wallonië om 27%.Bvas onderstreept dat het zich ingespannen heeft om de huisartsgeneeskunde opnieuw aantrekkelijk te maken. De voorbije 12 jaar steeg het inkomen van de huisartsen met 70%. En Impulseo moet huisartsen aansporen om een adequate vestigingskeuze te maken.Het is nu aan de faculteiten om het belang van de huisartsgeneeskunde aan de studenten duidelijk te maken, luidt het: ze moeten meer respect voor de huisartsen betonen, minder focussen op het vinden van krachten om de eigen ziekenhuisdiensten te bemannen en meer aandacht hebben voor de stijgende zorgbehoeften in een verouderende bevolking. Bvas stelt dat het met de Union Européenne des Médecins Omnipraticiens (UEMO) al jaren ijvert voor de erkenning van huisartsgeneeskunde als volwaardig specialisme - wat totnutoe in te weinig EU-lidstaten al gelukt is.