...

"We proberen al geruime tijd niet alleen federaties maar ook massa-event organisatoren te informeren over de mogelijkheid van een sportmedisch geschiktheidsonderzoek", zeggen dr. Guy De Schutter, dr. Tom Teulingkx en dr. Luk Buyse van SKA."Dit onderzoek - VASO of Vlaamse Aanbeveling Sportmedische Onderzoek - maakt deel uit van het actieplan Gezond Sporten van de Vlaamse regering en wordt momenteel vooral uitgevoerd door sport-en keuringsartsen in Vlaanderen. Vanaf eind juni kunnen de geïnteresseerde huisartsen dit ook aanbieden aan hun sportende patiënten, na een opleiding."Trainingsschema's"Op de website van de 20km van Brussel vinden we slechts een korte vermelding terug dat een 'sportmedisch onderzoek raadzaam' is, terwijl er veel aandacht wordt besteed aan trainingsschema's en voedingstips", gaan de artsen van SKA verder. "Andere grote events hebben hun verantwoordelijkheid al wel genomen en een sportmedisch onderzoek verplicht gemaakt. Zo is in Frankrijk een medisch attest verplicht voor alle sportevenementen."VASO biedt de mogelijkheid om een 'sportpaspoort' aan te maken, zodat de sporter met één medische toelatingsformulier aan verschillende sportevents kan deelnemen en dit meestal voor een periode van twee jaar. SKA stelt zich ook de vraag of een zware loopwedstrijd van 20 km met een hellende eindstrook wel geschikt is voor 40.000 mensen. "Een halve marathon is een zware loopinspanning, zeker in warme omstandigheden, een dergelijke zware finale vraagt om problemen. We moeten de deelnemers aan deze initiatieven beter informeren zodat ze beter kunnen inschatten of ze wel voldoende voorbereid zijn om dergelijke inspanning tot een goed einde te brengen."Preventief "Met een sportmedisch onderzoek zullen we nooit álle medische problemen kunnen vermijden, maar de waarde van preventief sportmedisch onderzoek (dat breder is dan alleen het cardiale) moet meer benadrukt worden", poneren de sport- en keuringsartsen. "Dit kan alleen als de organisatoren constructief samenwerken met medische experts (sportartsen) en mee hun verantwoordelijkheid nemen naar de gezondheid van hun deelnemers."Info: www.sportkeuring.be