...

Meer dan een miljoen gehandicapte inwoners van de EU zijn ertoe veroordeeld om langdurig te wonen in deze instituten "waarin ze geen controle over hun leven en alledaagse beslissingen hebben, die basisrechten als tewerkstelling en opleiding schenden en waar misbruik vaak voorkomt".