...

Midden volgend jaar komen er 19 plaatsen voor meisjes bij in Beernem, kondigde minister Vandeurzen aan - nog dezelfde dag dat in de media bekendraakte dat twee jonge meisjes de nacht in een gevangenis in Antwerpen moesten doorbrengen omdat er nergens plaats vrij was in gesloten opvangcentra. Binnenkort komen er 18 nieuwe plaatsen voor jongens op een nieuwe campus van de gemeenschapsinstelling De Zande.Vandeurzen meldt ook dat hij 800.000 euro investeert in programma's die de (begeleide) uitstroom uit de gemeenschapstinstellingen moet bevorderen. Jongerenwelzijn onderstreepte dat vandaag een oplossing voor de twee bedreigde meisjes kon worden gevonden doordat de trajecten van twee andere meisjes in Beernem geheroriënteerd waren.Net als zijn federale collega, Maggie De Block, wil Jo Vandeurzen inzetten op meer coördinatie, prioritering en deskundigheidsbevordering op het veld.Hij wijst erop dat de problematiek vaak de jeugdhulp overstijgt en dat moet ingezet worden op samenwerking met Justitie en met de jeugdrechters. Het agentschap Jongerenwelzijn kondigt aan dat men eerstdaags met de jeugdrechters gaat praten over de toeleiding naar het gespecialiseerde hulpaanbod, en over de omgang met prostitutieproblematiek.