...

De auteurs van de studie hebben vastgesteld dat anderhalve kop koffie per dag meer drinken gedurende vier jaar het risico op ontwikkeling van type 2-diabetes met 11% verlaagde. En de proefpersonen die minstens drie kopjes koffie per dag meer dronken, liepen 37% minder risico dan diegenen die hooguit één kopje koffie per dag dronken. Omgekeerd steeg het risico op diabetes met 17% bij de proefpersonen die hun koffiegebruik met minstens één kop per dag verlaagden. Die conclusies blijven overeind, ongeacht het initiële koffiegebruik. In een commentaar op dat onderzoek stellen experts echter dat die resultaten niet zomaar mogen worden geëxtrapoleerd en raden ze aan om toch niet meer koffie te gaan drinken. De studie is immers uitgegaan van veranderingen in het koffiegebruik en niet van het absolute gebruik. (referentie: Diabetologia, 24 april 2014, DOI: 10.1007/s00125-014-3235-7)