...

De minister hanteert in dat kader een aantal uitgangspunten. Het moet gaan om de creatie van interdisciplinaire diagnose centra in verschillende ziekenhuizen, het moet terugbetaling bevatten van individuele cognitieve therapie in de eerste lijn buiten deze centra en eveneens in de eerste lijn het gebruiken van oplopende oefeningtherapieën.In 2013 is een budget voorzien van 2,3 miljoen euro voor de creatie van de centra en de terugbetaling van de individuele therapie. De oefeningtherapie zal onder de nomenclatuur vallen van de kinesitherapie.Begeleidinsgmethoden?Blijft ten slotte het debat over de begeleidingsmethoden voor CVS-patiënten. Vooreerst is er het psychosomatisch model dat ervan uitgaat dat het syndroom gelieerd is aan negatieve cognities. De aangewezen aanpak loopt dan ook over de individuele cognitieve therapie. De tweede stelling wil echter dat CVS gebonden is aan een defect in het zenuwstelsel en het immuniteitssyteem. Maar volgens Laurette Onkelinx wordt geen van beide modellen gehanteerd binnen het nieuwe kader. Voor sommige patiënten volstaat een curatief model niet. Zij hebben behoefte aan een biopsychosociale aanpak door een multidisciplinair team. Volgens Onkelinx wordt die aanpak aanbevolen door verschillende internationale kenniscentra.