...

Dat alles blijkt uit een studie van het Intermutualistisch Agentschap -waarin alle ziekenfondsen zetelen- en het onderzoekscentrum voor epidemiologie, biostatistiek en klinisch onderzoek van de ULB. De resultaten verschenen in het tijdschrift Pharmacoepidemiology and Drug Safety. Het onderzoek beschrijft de trends in voorgeschreven en afgeleverde geneesmiddelen tijdens de zwangerschap. Men stelde een top 20 op van de meest afgeleverde geneesmiddelen en de zes meest afgeleverde niet-steroïde anti-inflammatoire medicijnen. Voorts bekeek men de evolutie tijdens drie periodes (2003-2005, 2009-2011, 2015-2017). Op basis van informatie uit de databank Permanente Steekproef bepaalden de onderzoekers de prevalentie van de verstrekking van potentieel gevaarlijke geneesmiddelen. In totaal omvatte de studie 23.912 zwangerschappen. Uit de resultaten blijkt een duidelijke stijging van het aantal voorgeschreven en afgeleverde geneesmiddelen. Vooral het gebruik van progesteron was bijzonder hoog. Dat gold gedurende de drie onderzoeksperiodes eveneens voor het antibioticagebruik. Antibiotica was de meest voorgeschreven en afgeleverde therapeutische familie tijdens de zwangerschap.