...

Dat zei Bvas-voorzitter dokter Johan Blanckaert zaterdag op een zeer druk bijgewoond VBS-symposium over de nomenclatuurherziening en de organisatie van het zorglandschap. Uitgangspunt van de voorzitter is de vaststelling dat het beleid en de nomenclatuurhervorming niet of nauwelijks rekening houdt met de extramurale setting. "Nochtans bestaan de extramurale specialisten en ze zijn met veel," voegde de West-Vlaamse oftalmoloog eraan toe. Hij rekende voor dat circa een derde van de 28.919 Belgische specialisten buiten het ziekenhuis werkt. "Dat zijn 9.500 artsen. Het getuigt vanwege onze gesprekspartners van weinig respect om dit af te doen als villageneeskunde en al deze artsen weg te zetten als poenpakkers die geen wachtdiensten willen doen zoals Margot Cloet van Zorgnet-Icuro onlangs zei. Het gesprek moet sereen verlopen."Om aan te tonen dat de extramurale settings wel degelijk een plaats kunnen bekleden in een geïntegreerd zorglandschap verwees dokter Blanckaert naar het buitenland, in de eerste plaats dan naar 'gidsland' Verenigde Staten maar ook naar Nederland en Frankrijk. "In de VS ontstonden in 1982 de DRG-related payments (betaling per pathologiegroep). Hierdoor verdrievoudigde op tien jaar tijd het aantal extramurale prestaties. Momenteel heeft 38% van de zorg in 'free standing' klinieken plaats en 17% in solopraktijken," aldus Blanckaert.Ook Frankrijk nam volgens hem de bocht. Momenteel doet men er 56% van de ingrepen in ambulante settings. Het streefdoel is 80%. Het tarief is voor een selectie van pathologieën hetzelfde als in het ziekenhuis. De patiënt kan dus kiezen." Johan Blanckaert: "Nederland certificeert Zelfstandige Behandel Centra (ZBC) zoals ziekenhuizen. Meestal gaat het over monogespecaliseerde praktijken -oftalmologie, radiologie, orthopedie enz. In de buurlanden zijn er dus heel wat free standing centra."Ook in ons land zijn zelfstandige monogespecialiseerde klinieken in opmars. Oogcentra worden gecertificeerd door Syndicat Ophtalmologique - Oftalmologisch Syndicaat (SOOS) en bieden eenzelfde kwaliteitsniveau als de ziekenhuizen, aldus Blanckaert.De ziekenhuissector reageert volgens de Bvas-voorzitter furieus op de ontwikkeling van ambulante zorg omdat het een grote impact heeft op de fysionomie van de ziekenhuizen en het een reorganisatie vereist.Meer over het VBS-symposium nu donderdag in de papieren Artsenkrant.