...

In regio's waar meer eerstelijnartsen aan de slag zijn, is de bevolking gezonder, stelden Amerikaanse onderzoekers vast. Ze publiceerden hun bevindingen in de JAMA.Het team zocht uit in welke mate de beschikbaarheid van eerstelijnsartsen de gezondheid van individuele patiënten beïnvloedt. Per afgebakende regio bepaalden ze het aantal voltijds equivalente eerstelijnsartsen en het aantal patiënten van 65 jaar en ouder aangesloten bij Medicare, meer dan vijf miljoen in totaal. De mortaliteit en het aantal hospitalisaties werden onder de loep genomen.In de regio's waar de meest eerstelijnsartsen aan de slag waren, bleek de mortaliteit lager te zijn: 5,19 tegenover 5,49 per 1.000 patiënten in de regio's met het minst aantal dokters op de eerste lijn. Ook waren er minder hospitalisaties: 72,53 tegenover 79,48 per 1.000. Uiteraard spelen in een dergelijk grootschalig onderzoek heel wat onbekende factoren mee, beseffen de auteurs. Toch besluiten ze dat een grotere beschikbaarheid van eerstelijnsartsen globaal zorgt voor gezondere patiënten. Sterke eerste lijnIn 2005 kwam de Amerikaanse eerstelijnsdeskundige Barbara Starfield overigens al tot gelijkaardige conclusies. Zij kon aantonen dat landen met een zwak uitgebouwde eerstelijnszorg, zoals België, Frankrijk of Duitsland, slechter scoren voor levensverwachting en kindersterfte dan landen met een sterke eerste lijn, zoals Nederland, Denemarken of Engeland.Ook zij kwam tot de vaststelling: 'hoe meer huisartsen, hoe gezonder de bevolking'. In Engeland, zo berekende ze, zou de mortaliteit met 5% dalen als er per 10.000 inwoners één huisarts meer zou zijn. Chang CH, Stukel TA, Flood AB, Goodman DC. Primary care physicians workforce and Medicare beneficiaries' health outcomes.