...

In 2020, 2021 en 2022 bevroeg Nivel zo'n 4.000 huisartsenpraktijken in Nederland over online inzage, met als doel praktijken te helpen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënten.In Nederland zijn huisartsenpraktijken sinds 2020 wettelijk verplicht om online inzage aan te bieden. De eerste ervaringen met online inzage waren weliswaar niet positief, zegt Nivel. Zo maakte een deel van de bevraagde praktijken gewag van toenemende werkbelasting door online inzage. Praktijken waren ook niet unaniem over het feit dat de kwaliteit van de dossiervorming en consultvoering hierdoor verbeterde. In 2021 en 2022 veranderde het beeld, stelt Nivel vast. Een opvallend gevolg van het online inkijken van het medisch dossier noemen huisartsenpraktijken - het gaat om meer dan de helft in 2022 - een toename van het aantal e-consulten. Huisartsen geven aan dat ze ook steeds vaker benaderd worden over uitslagen van diagnostisch onderzoek en medicatie naar aanleiding van deze online inzage. Ook over de praktische kant van het online inkijken nemen patiënten steeds meer contact op. Dit verhoogt volgens de bevraagde huisartsen de werkbelasting in de praktijk. Wel staan ze na twee jaar neutraal of overwegend positief tegenover online inzage.Zo geeft volgens Nivel "een groot deel" aan dat de begrijpelijkheid, de actuele informatie en volledigheid van de medische dossiers is toegenomen.