...

Vlaams minister van Welzijn, Gezondheidszorg en Gezin, Jo Vandeurzen geeft in een persmededeling wel aan waar hij met de Vlaamse Planningscommissie naartoe wil. De subquota moeten meer artsen doen doorstromen naar knelpuntspecialisaties, bijvoorbeeld geriatrie of kinder- en jeugdpsychiatrie. En ze moeten de instroom beperken in specialisaties met een overaanbod, zoals radiodiagnose. It's the economyMaar de studenten vragen zich af hoe de overheid dat dan wel gaat realiseren. Alleen met quota kom je er niet. Je kunt studenten toch ook niet gaan dwingen voor een specialisme te gaan kiezen waarvoor een minimumaantal - eerder dan een plafond - is vastgelegd?In reacties in de media vorige week kwam het nog eens naar voren: het zijn vaak economische motieven die doorwegen: verwachtingen over het latere inkomen, inkomsten die artsen in opleiding kunnen genereren voor de dienst.Het VGSO vraagt dan ook vooral positieve maatregelen om de knelpuntspecialismen aantrekkelijker te maken - en ook het aanbieden van opleidingsplaatsen los van economische belangen: vestigingsvoordelen, incentives voor de opleiders, een persoonsvolgende financiering en een volwaardig statuut voor de artsen in opleiding, vestigingsvoordelen, een hervorming van de nomenclatuur die de opleiding ook ondersteunt,...Fair-playDe VGSO verwacht ook een duidelijkere communicatie en fair-play. Van bij het begin van de geneeskundeopleiding moet er aandacht zijn voor de knelpuntspecialismen, met ook actueel en toegankelijk cijfermateriaal. Studenten moeten ruim (drie jaar) op voorhand weten welke (sub)quota gehanteerd zullen worden in het jaar dat ze afstuderen als basisarts.Verder vragen ze om een eerlijke verdeling van de beschikbare opleidingsplaatsen per specialisme over de verschillende universiteiten - met een transparant en uniform selectiebeleid (wat weegt door om in een specialisme te mogen doorgaan?).De geneeskundestudenten begrijpen heel goed dat de huidige situatie moet veranderen. Maar ze vragen meer duidelijkheid - niet alleen van de Vlaamse overheid maar ook van de leiding van hun faculteiten.De reactie vindt u op de website van VGSO.