...

De meeste nieuwe patiten zijn afkomstig van Brussel Hoofdstad (meer dan een derde), gevolgd door Vlaams-Brabant (ruim 28%). Bij de terugkerende patiten spant Vlaams-Brabant de kroon met ruim vier op de tien. Brussel Hoofdstad standt in het Vlaams-Brabantse kielzog, op een zucht van 40%.Het aantal geplande opnames daalde met 14.168 lichtjes tegenover 2009, maar lag wel merkelijk hoger dan in 2008. De spoed tekent voor bijna de helft van alle opnames. Er boden zich minder patiten aan dan in 2009 (-1,4%). Het aantal raadplegingen zakt gevoelig na topjaar 2009. De gemiddelde verblijfsduur nam dan weer licht toe met 2% en bedraagt nu 6,9 dagen.Specialisten doen het goedIn het jaarverslag staan ook gegevens over een tevredenheidsonderzoek. Patiten tonen zich uitermate tevreden over de behandeling van verpleegkundigen, die een score halen van 87%. Het onthaal op de afdeling scoort even goed. Niet zo ver achterop ligt de aandacht die specialisten aan hun patiten besteden (76%). Wel kan hun uitleg nog wat beter blijkbaar. Die haalt immers een lagere tevredenheidsscore (73%).Een gevoelig punt bij vele patiten is de ziekenhuiskost. Ofwel leggen ze de lat zeer hoog, ofwel is hier werk aan de winkel. De tevredenheidsscore ligt hier immers maar op 62%.Nexus inopmarsDokter Marc Noppen, gedelegeerd bestuurder, en Ben Van Camp, voorzitter van de raad van bestuur, zijn het roerend eens over de toekomst: stilstaan is achteruitgaan, de enige constante is de continue verandering. Grote projecten die in de steigers staan zijn de verdere ontsluiting door een nieuwe tramlijn en de verdere ontwikkeling van medische software. Met ICT-manager Rudi Van de Velde hebben ze daarvoor voldoende expertise ter beschikking. Ook het Nexus-programma dat diensten performanter maakt, slaat aan. Eind vorig jaar traden zes medische diensten toe tot Nexus.