...

De Pfizer Clinical Research Unit op de campus van ULB Erasmus vierde woensdag 9 november zijn dertigste verjaardag. In het ultramoderne onderzoekscentrum zijn meer dan 600 clinical trials in fase 1 uitgevoerd.Pfizer heeft over de hele wereld twee centra voor interne fase 1-studies: de PCRU in Brussel en zijn tegenhanger in New Haven (Connecticut, VS). Ze hebben samen de basis gelegd voor de ontwikkeling van enkele tientallen innovatieve geneesmiddelen, waaronder een behandeling voor covid."We zijn bijzonder trots op het buitengewone en innovatieve werk dat de afgelopen 30 jaar in de PCRU heeft plaatsgevonden, en op het baanbrekend werk waaraan ons onderzoek heeft bijgedragen", zegt dokter Josué Mfopou Kunjom, directeur Klinische Operaties van de PCRU. Hij onderstreept het cruciale belang van fase 1-studies: het moment waarop geneesmiddelen die tot dan toe in de laboratoria beloftevol zijn gebleken voor het eerst aan mensen worden toegediend.De PCRU studies hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van talrijke innovatieve geneesmiddelen tegen kanker, ontstekingsziekten, besmettelijke ziekten als HIV, stofwisselingsziekten en zelfs zeldzame ziekten, en zo tot de verbetering van de levenskwaliteit van mensen over de hele wereld.Het centrum is in de loop van de jaren gestadig gegroeid: de PCRU Brussel is sinds de opening van 8 naar bijna 90 personeelsleden gegaan. Vandaag werken er artsen, apothekers, verpleegkundigen, diverse technici, enzovoort.Ook het aantal deelnemers aan de studies groeide enorm - terwijl ook de behoefte aan klinische studies blijft toenemen. Momenteel bevat de database van Pfizer meer dan 8.000 gezonde, actieve deelnemers in de leeftijdscategorie 18-55 jaar, meestal mannen.In 2017 opende de PCRU in 2017 een vestiging in Hasselt, in samenwerking met het Jessa Ziekenhuis. Deze satellieteenheid geeft deelnemers uit deze grensregio de mogelijkheid om voor selectie of controle naar Hasselt te komen in plaats van naar Brussel.De Belgische PCRU is samen met de PCRU in New Haven ook betrokken geweest bij verschillende klinische studies naar de potentiële behandeling van SARS-CoV-2. "België had al naam gemaakt in de strijd tegen covid-19 met de productie van het eerste vaccin tegen het SARS-CoV-2 virus bij Pfizer Puurs en de wereldwijde distributie ervan", vertelt dokter Isabelle Huyghe, medisch en wetenschappelijk adviseur van de PCRU."Wij zijn er trots op dat ons land door Pfizer ook zijn positie als leider in klinische studies heeft kunnen bevestigen en heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een behandeling via orale weg van covid -19", vervolgt ze.Op het gebied van het aantal klinische studies per hoofd van de bevolking in Europa, neemt België sinds 2012 afwisselend de tweede of derde plaats in. Deze koploperspositie dankt ons land aan de lange en rijke expertise van de de onderzoekseenheden en de bevoegde autoriteiten. Het vraagt ook blijvende investeringen. Ons land wil deze plaats natuurlijk ook graag behouden. Op initiatief van premier Alexander De Croo hebben de Belgische regering, de academische wereld en de gezondheids- en biotechnologische industrie daarom in oktober een gezamenlijk engagementscharter ondertekend dat de positie van België in de biofarma verder moet versterken.Meer informatie over de lopende klinische studies is beschikbaar op de website van de PCRU: https://www.brusselscru.com/nl