...

De cijfers staan in het jaarverslag 2012 van de vijf regionale toetsingscommissies euthanasie. De overgrote meerderheid van de meldingen (3.965) betroffen mensen die overleden door euthanasie. Daarnaast stierven 185 personen door hulp bij zelfdoding en 38 door een combinatie van beide.Bij onze noorderburen zit het aantal euthanasiemeldingen al jaren in de lift. De meeste aangiften gebeuren door huisartsen (3.777). Kanker is aanleiding nummer één voor het euthanasieverzoek. Aandoeningen van het zenuwstelsel, hart- en vaatziekten, dementie en longziekten volgen op ruime afstand.Bij tien meldingen stelden de toetsingscommissies onzorgvuldig handelen vast. Uit het jaarverslag valt niet op te maken of er tot vervolging is overgegaan.Van alle 42 meldingen van euthanasie of hulp bij zelfdoding bij dementerende patiënten zijn er twee door de commissies als onzorgvuldig beoordeeld. De commissies hanteren als uitgangspunt dat bij deze patiënten extra behoedzaamheid is aangewezen.