...

In 2011 hebben de bevoegde controleorganen 373 personen ontmaskerd die een vergoeding voor arbeidsongeschiktheid cumuleerden met een job. Dat blijkt uit cijfers van Staatssecretaris voor de bestrijding van sociale en fiscale fraude John Crombez (sp.a). De fraudeurs riskeren een opschorting van hun recht op uitkeringen gedurende één tot 200 dagen, en een boete van 50 tot 500 euro.De ziekenfondsen en de inspectiedienst van het Riziv werken samen om valse arbeidsongeschikten te ontmaskeren, die een aangegeven professionele activiteit uitoefenen. Vorig jaar werden zo 60 personen ontdekt, op een totaal van 289.814 personen die een invaliditeitsuitkering krijgen.Het grootste deel van de valse zieken werkt echter in het zwart. In 2011 werden 313 zwartwerkers ontmaskerd die een uitkering voor arbeidsongeschiktheid ontvingen.