Kinderen die niet naar school gaan zijn vanzelfsprekend meer kwetsbaar voor armoede. Een opleiding vergroot immers aanzienlijk je kansen op het vinden van een beroep, een inkomen en een waardig leven. Tevens komen deze kinderen meer in aanraking geweld en discriminatie.

Kinderen met een beperking zijn bovendien vaak slachtoffer van stigmatisering. "De familie schaamt zich en verbergt soms zelfs het kind of acht het niet in staat om naar school te gaan. Scholen zijn niet aangepast en hebben een gebrek aan aangepast pedagogisch materiaal. Daarnaast ontbreekt het de leraren aan vorming om rekening te houden met de specifieke behoeften van kinderen met een handicap.", zo luidt het.

Digitale campagne

Handicap International zal de komende weken via de sociale media het grote publiek sensibiliseren rond deze problematiek. Het zal eveneens mogelijk zijn om de projecten rond inclusief onderwijs te steunen via hun actiepagina. In 2017 heeft Handicap International circa 150.000 kinderen met een handicap toegang tot onderwijs kunnen verschaffen.

De teams van HI identificeren in de dorpen eerst de kinderen met een handicap die niet naar school gaan, sensibiliseren de ouders over wat hun kinderen in hun mars hebben en wijzen hen op het belang van onderwijs. HI ondersteunt ook de scholen om de toegang tot gebouwen te verbeteren, levert aangepast pedagogisch materiaal, vormt leerkrachten en begeleidt ten slotte de overheid opdat hun onderwijsbeleid inclusiever wordt.

Kinderen die niet naar school gaan zijn vanzelfsprekend meer kwetsbaar voor armoede. Een opleiding vergroot immers aanzienlijk je kansen op het vinden van een beroep, een inkomen en een waardig leven. Tevens komen deze kinderen meer in aanraking geweld en discriminatie.Kinderen met een beperking zijn bovendien vaak slachtoffer van stigmatisering. "De familie schaamt zich en verbergt soms zelfs het kind of acht het niet in staat om naar school te gaan. Scholen zijn niet aangepast en hebben een gebrek aan aangepast pedagogisch materiaal. Daarnaast ontbreekt het de leraren aan vorming om rekening te houden met de specifieke behoeften van kinderen met een handicap.", zo luidt het. Digitale campagneHandicap International zal de komende weken via de sociale media het grote publiek sensibiliseren rond deze problematiek. Het zal eveneens mogelijk zijn om de projecten rond inclusief onderwijs te steunen via hun actiepagina. In 2017 heeft Handicap International circa 150.000 kinderen met een handicap toegang tot onderwijs kunnen verschaffen.De teams van HI identificeren in de dorpen eerst de kinderen met een handicap die niet naar school gaan, sensibiliseren de ouders over wat hun kinderen in hun mars hebben en wijzen hen op het belang van onderwijs. HI ondersteunt ook de scholen om de toegang tot gebouwen te verbeteren, levert aangepast pedagogisch materiaal, vormt leerkrachten en begeleidt ten slotte de overheid opdat hun onderwijsbeleid inclusiever wordt.