...

Het Riziv meldde ons op 19 mei dat de applicatie door 3.193 zorgverleners werd geraadpleegd. Daarvan wijzigden er 2.014 de fiscale begunstigde van minstens n van de vermelde bedragen, en 1.233 minstens een bankrekeningnummer; 194 zorgverleners veranderden minstens een contactadres.TevredenArtsen blijken tevreden over de toepassing. Herman Moeremans van het SVH vindt de toepassing praktisch en een hele verbetering tegenover de vroegere gang van zaken. Wel blijft hij van mening dat ambtenaren gewoon hun werk naar behoren moeten doen en dat niet op de artsen moeten afschuiven.Er blijkt wel onzekerheid te bestaan over de termijn waarop de veranderingen van toepassing zijn. Het Riziv benadrukt dat aanpassingen voor het inkomstenjaar 2010 die voor eind mei worden uitgevoerd, begin juni aan de fiscus worden doorgegeven. Het Riziv stuurt geen afschrift van de fiche 281.50 naar de arts of bvba.Vanaf 1 juni kunt u op de website van het Riziv alleen nog controleren wat is doorgegeven aan de fiscus voor het inkomstenjaar 2010, maar u kunt dit dan niet meer veranderen - daarvoor kunt u nog wel terecht bij tax-on-web.Het gaat voor (huis)artsen om volgende forfaits: accreditering, praktijktoelage, beschikbaarheidshonoraria en 'telematicapremie'. Ook de vergoeding voor stagebegeleiders zit er nog bij. Per vergoeding kan de arts het rekeningnummer met de identiteit van de begunstigde aanpassen.Een kanttekening bij de applicatie is dat niet alle artsen even vertrouwd zijn met computers en het internet. Vooral het inloggen met de eId is voor sommige artsen nog heel nieuw. In het boxje Help vindt enkele contactgegevens.Gegevens twee artsen gemengeldEen arts meldde Artsenkrant dat haar gegevens door elkaar werden gehaald met die van een andere arts. Toen ze inlogde op de website vond ze n bedrag dat op haarzelf sloeg, maar vijf andere bedragen waren die van een onbekende collega. Op een of andere manier was het bankrekeningnummer van haar bvba gelinkt geraakt met de naam en het kbo-nummer van die onbekende collega.Toen ze het hulpnummer belde, werd ze eerst doorverwezen naar een andere dienst. Daar wou men haar niet helpen over de telefoon, maar men vroeg haar alles op mail te zetten, wat ze met tegenzin deed. Ze kreeg daarop het antwoord dat alles in orde zou komen, maar durft het nog niet te checken uit vrees voor nog meer tijdverlies.De arts vraagt zich af of ze juist die ene pechvogel was. Hebt u een soortgelijke ervaring, stuur dan een mailtje naar de redactie (ak@umb.com).Help - contactgevensDe koppelingen naar de toepassing en de bijhorende toelichting vindt u op de homepage van www.riziv.be. We geven de contactgegevens bij problemen.Dienst voor Geneeskundige Verzorging, directie KLAVVIDT - IDZ: 02-739.74.77 (e-mail: finfisc@riziv.fgov.be)Technische problemen webtoepassing: 02-739.74.74 (e-mail: helpdesk@riziv.fgov.be)Voor inlogproblemen met elektronische identiteitskaart of burgertoken, contacteer de Helpdesk eHealth: 02-788.51.55.