...

Een bedrag van 230 miljoen euro dat de ziekteverzekering uitgeeft, is accrediteringsgebonden. Dat blijkt uit de Riziv-audit voor het jaar 2011. De accrediteringsforfaits vormen daarvan een fractie, het grootste bedrag wordt uitgegeven langs de nomenclatuur.Geaccrediteerde artsen krijgen jaarlijks een forfait van 593,61 euro. Voor 2011 werd 15,2 miljoen euro opzijgezet voor die forfaits. Maar het Riziv betaalt nog veel meer aan geaccrediteerde artsen. De laatsten kunnen een immers meer honorarium vragen.Twee systemenBij raadplegingen door huisartsen en specialisten bestaan er bijvoorbeeld aparte nomenclatuurnummers voor geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde artsen. Het verschil in honorarium tussen beide versies van de nomenclatuur is dan de kost van accreditering.De extra kost van de accreditering bedraagt bij huisartsenraadplegingen in totaal 97,2 miljoen euro. Raadplegingen bij geaccrediteerde specialisten kosten het Riziv 71,6 miljoen euro extra. Eenzelfde soort regelingen bestaat er bijvoorbeeld voor psychotherapie, het toezicht in ziekenhuizen en de urgentiegeneeskunde. In totaal kost het gebruik van nomenclatuurversies voor geaccrediteerde artsen 197,6 miljoen aan het Riziv.Soms kunnen geaccrediteerde geneesheren een extra nomenclatuurnummer gebruiken om een toeslag te krijgen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij prestaties door gynaecologen en anesthesisten. Het gebruik van deze bijkomende nomenclatuurnummers die de accrediteringstoeslag aanrekenen, kost het Riziv 5,2 miljoen euro. Accrediteringsforfaits en accrediteringstoeslagen via de nomenclatuur (beide systemen) kosten het Riziv alles tezamen 218 miljoen euro.VoorbehoudenBij kinderpsychiaters bestaat er nog een ander systeem. Daar zijn er enkele nomenclatuurnummers voor prestaties die alleen geaccrediteerde artsen kunnen leveren. Alleen geaccrediteerde kinderpsychiaters kunnen psychotherapie bij kinderen uitvoeren of prestaties voor liaisonpsychiatrie aanrekenen.Het gaat hier om prestaties die het Riziv in 2011 12 miljoen euro kostten. Maar de vraag is of het Riziv hier meer uitgeeft als gevolg van de accreditering, dan wel bespaart door het aantal artsen dat die prestaties kan uitvoeren te beperken.