...

"In de Franse Gemeenschap is het percentage erkenningen van artsen met een buitenlands diploma gestegen van 28,5% in 2001 naar 41,1% in 2015. De toename verloopt constant", stelt dokter Fonck. "Vier op de tien nieuwe artsen in Franstalige België zijn dus buitenlanders."In Vlaanderen is de toename minder fel: van 9,5% in 2011 naar 16,1% in 2015 - dat zijn dus één op de zes artsen met een niet-Belgisch diploma.In de tandheelkunde is het fenomeen nog meer uitgesproken. 51,6% van de nieuwe erkenningen in 2015 betreffen tandartsen met een buitenlands diploma (tegenover 45,8% in 2011). In Vlaanderen gaat het om een stijging van 9,2% in 2011 tot 35,5% in 2015.Kwaliteit garanderenWaarmee dokter Fonck niet wil gezegd hebben dat ze tegen de mobiliteit van artsen binnen Europa gekant is. "Integendeel - ik heb zelf stage gelopen in het Hôpital Necker in Parijs tijdens mijn opleiding nefrologie. Maar het is primordiaal dat de kwaliteit en de competenties van de zorgverstrekkers die in ons land werken, gegarandeerd worden."De fractieleidster van cdH in het Parlement betreurt dat minister De Block recent niet de Europese richtlijn aanpaste die het mogelijk maakt om van buitenlandse artsen die bij ons komen werken voldoende taalkennis te eisen. Verder zouden ze volgens die richtlijn, op basis van hun opleidingsparcours en beroepservaring, een toelating krijgen om de curatieve geneeskunde in ons land uit te oefenen. Dokter Fonck vraagt ook dat de globale quota voor de Riziv-nummers herbekeken worden in het licht van deze cijfers.