...

Ongeveer 40% van de slachtoffers ontwikkelt een chronisch whiplashsyndroom met pijn, slaapproblemen, concentratiestoornissen en overgevoeligheid voor stress, juwelen, licht of geluid. Het grote publiek heeft hier weinig begrip voor. De schade in de nek kan immers niet hard gemaakt worden met medische beeldvorming.Ware toedrachtOnderzoekers zijn het er over eens dat de klachten van chronische whiplash niet te verklaren zijn door schade aan de nek, maar wel door een ontregeling van het centraal zenuwstelsel. Als gevolg daarvan functioneren de pijndemping en de biologische stressmechanismen slecht. Een brede informatiecampagne over de ware toedracht van de problematiek lijkt aangewezen. Patiten met chronische whiplash reageren alvast goed op dit verklaringsmodel.De patiten hebben in elk geval ook sociale steun nodig voor hun herstel. Mensen die 10 tot 26 maanden eerder een whiplashtrauma doormaakten, functioneren beter en hebben een betere levenskwaliteit als ze goed gesteund worden door omgeving.