...

Deze begeleiding vindt plaats on the job, samen met en tussen de andere collega's. Vandaag hebben zorgmedewerkers- en verleners daar - door de krapte in de sector - immers weinig tot geen tijd voor. Met de maatregel wil de minister de uitstroom in de zorgsector verminderen en heruitval tegengaan. Het is een van drie maatregelen die de minister neemt om iets te doen aan het algemene personeelstekort in de zorg. Administratieve en logistieke ondersteuningDe andere twee betreffen verlengingen. 21 miljoen euro gaat naar de aanwerving van personeel aan wie verpleegkundigen administratieve of logistieke taken kunnen delegeren. Nog eens 23 miljoen euro gaat naar opleidingstrajecten tot verpleegkundige en zorgkundige (oude naam is 'Project 600') en #kiesvoordezorg, twee projecten waarbij werknemers al dan niet uit de federale gezondheidszorg een voltijdse opleiding kunnen volgen tot zorgkundige of verpleegkundige en tegelijkertijd een salaris ontvangen.Meer dan 4.500 kandidaten stapten de voorbije drie jaar in een opleidingsproject. "Een groot succes", aldus het kabinet Vandenbroucke. Nog volgens het kabinet laten de huidige middelen echter niet toe om alle kandidaten te weerhouden die geslaagd zijn voor de toelatingsproeven (voor kandidaten kunnen starten moeten ze eerst een selectieprocedure doorlopen). Met de extra middelen komen er een 170-tal plaatsen bij. De middelen komen uit de federale begroting van 2023. Tijdens de begrotingsgesprekken voor 2024 eerder dit najaar besliste de regering om het systeem van flexi-jobs uit te breiden tot twaalf nieuwe sectoren. Voor zorgberoepen blijven flexi-jobs niet mogelijk. Een gemiste kans om iets te doen aan het personeelstekort in de zorg, reageerde de Vlaamse zorgkoepel Zorgnet-Icuro daarop.Opnieuw aan boordHet is nu aan federale zorginstellingen om zogenaamde 'opnieuw aan boord'-pilootprojecten op te starten. De 7 miljoen euro dient om vervanging te voorzien voor de uren die worden gespendeerd aan de (her)startbegeleiding, en voor de vorming van kandidaat-begeleiders. Vandenbroucke nodigt oudere werknemers uit om hun expertise aan te wenden en jongere collega's wegwijs te maken. Het zijn de sociale partners in de schoot van de private en publieke paritaire sectorfondsen die instaan voor de het beheer, de aansturing, organisatie en evaluatie van de kandidaat-projecten.