...

#MedSafetyWeek is een wereldwijde week waarin meer dan tachtig regelgevende instanties op het vlak van geneesmiddelen en verschillende NGO's samenwerken. Het thema dit jaar is 'Wie kan melden'. De campagne richt zich vooral tot patiënten, artsen, apothekers en andere zorgbeoefenaars. Het wil hen sensibiliseren en aansporen om bijwerkingen te melden en zo een bijdrage te leveren tot een veiliger geneesmiddelengebruik.Bijwerkingen opsporen en analyseren is één van de kerntaken van het geneesmiddelenagentschap. Geneesmiddelenbewaking wil meer informatie verzamelen over gekende bijwerkingen en nieuwe en onverwachte bijwerkingen ontdekken. Dat helpt bij het identificeren van risico's en bij het nemen van maatregelen om schade tot een minimum te beperken.Dat is nodig want vorig jaar kreeg het FAGG meer dan 6.000 meldingen binnen van vermoedelijke bijwerkingen. Het overgrote deel kwam van patiënten. Toch worden lang niet alle bijwerkingen gemeld. Het FAGG wil met de campagne #MedSafetyWeek burgers en zorgverstrekkers sensibiliseren om bijwerkingen te melden. Problemen worden dan vlugger ontdekt en dus kan er dan sneller worden ingegrepen. Bijwerkingen kunnen gemeld worden op de website van het FAGG: www.eenbijwerkingmelden.be.