...

Een nieuwe studie, uitgevoerd bij 6.174 deelnemers van 65 jaar en ouder van de cognitieve deelstudie van de Women's Health Study, komt tot het besluit dat er geen verband tussen het mediterrane dieet en de cognitieve achteruitgang werd vastgesteld. De auteurs voegen eraan toe dat meer onderzoek nodig is om verbanden tussen afzonderlijke elementen van het mediterrane dieet (in het bijzonder volle granen) en het cognitieve functioneren aan te tonen. (referentie: Samieri C et al. Epidemiology. 2013 ;24 :490)