...

De meta-analyse toonde aan dat meditatie bij volle bewustzijn, een boeddhistische techniek waarbij je je aandacht op het huidige moment moet concentreren, beperkte heilzame effecten heeft, en dat die mettertijd aanhouden. De vorsers hebben een vermindering van angst, depressie en pijn, een lichte daling van het stressniveau en een lichte verbetering van de levenskwaliteit waargenomen. Meditatie blijkt echter weinig of geen significant effect te hebben op de gemoedsstemming, de aandacht, de eetgewoontes, de slaap en het gewicht en blijkt het gebruik van substanties niet te verminderen. Is dat resultaat nu goed of niet goed? Daar is nog altijd discussie over. Volgens de auteurs van deze zorgvuldige studie heeft meditatie reële effecten, maar niet bij alle aandoeningen en niet bij alle patiënten. (referentie: JAMA, 6 januari 2014 DOI:10.1001/jamainternmed.2013.13018)