...

De 2.200 bewoners van het betrokken kanton, onder wie veel bejaarden en mensen in een precaire situatie, kunnen geen beroep doen op een huisarts. De patiënten hebben zich dan ook tot lokale politici en gezondheidswerkers gewend om dat probleem op te lossen, maar voorlopig tevergeefs. En die situatie is in Frankrijk allesbehalve uitzonderlijk.