...

Jo De Cock vertelde dat de minister van Sociale Zaken vond dat medische verkiezingen maar om de vijf jaar moeten plaatsvinden (nu is dat om de vier jaar), zoals dat ook met politieke verkiezingen het geval is. Verontwaardigde reacties bij Bvas en Kartel. Grote winnaar van zo'n uitstel zou AADM zijn, dat aangegeven heeft een probleem te hebben om al tegen 2022 aan de nieuwe voorwaarden voor deelname aan de verkiezingen te kunnen beantwoorden. Die voorwaarden moeten verzekeren dat een 'artsensyndicaat' zowel huisartsen als specialisten vertegenwoordigt in minstens twee gewesten van het land. Kan de minister de frequentie van de medische verkiezingen zomaar veranderen? Die is vastgelegd in de ZIV-wet ( de wet van 14 juli 1994) en een wijziging moet door het parlement worden aangenomen, weet dokter Marc Moens van Bvas: "Die wijziging vraagt weliswaar niets meer dan een cryptisch zinnetje in een of andere potpourriwet." "Voor het Riziv dat behoorlijk onder druk staat door de covidcrisis, zou een jaartje uitstel van de medische verkiezingen overigens wel welkom zijn", geeft hij nog aan. Lees ook: Verlies GMD-rechten dreigt voor 150.000 patiënten