...

Van de Algemene Raad tot de Technische Raad voor Rolstoelen, artsen hebben medezeggenschap in de beslissingen of adviezen. Soms gaat het om een ruime vertegenwoordiging, soms om enkele zitjes of zelfs maar een vertegenwoordiger voor de hele beroepsgroep.Belangrijk zijn in ieder geval de Algemene Raad van het Riziv, waar artsen 4 zitjes in hebben en het Verzekeringscomité, waar zeven artsen uit de syndicaten in zetelen. In de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen gaat het in totaal om 12 plaatsen, de helft van het aantal stemgerechtigde leden.Belangrijk voor artsen zijn de Nationale raad voor kwaliteitspromotie en de Accrediteringsstuurgroep, waar de syndicaten telkens 12 zitjes onder elkaar moeten verdelen. Er zijn ook 26 paritaire accrediteringscomités. De Profielencommissie algemeen geneeskundigen telt vijf syndicale leden, en zo ook de Profielencommissie specialisten. In de Profielencommissies voor de verschillende specialismen, bijvoorbeeld Klinische Biologie zitten telkens 2 afgevaardigden van de syndicaten.Er is ook een Profielencommissie Ziekenhuizen en Verpleegdagen, met drie syndicale leden op de artsenbank. Ten slotte zijn er ook twee vertegenwoordigers van de artsensyndicaten in de profielencommissies van verpleegkundigen en van kinesitherapeuten.In het Paritair comité voor de huisartsgeneeskunde zetelen 24 leden die worden aangewezen door de syndicaten, en in de Paritaire comités gespecialiseerde geneeskunde gaat het telkens om 12 leden.Dan is er een waslijst van technische comités. Erg belangrijk is bijvoorbeeld de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, waarin vier artsen met een syndicale pet op zetelen. En je hebt de Technische Geneeskundige Raad, met 11 syndicale afgevaardigden, die zich buigt over de geneeskundige nomenclatuur. Een summier lijstje van de andere: Technische raad voor rolstoelen (4 artsen); Technische raad voor diagnostische- en verzorgingsmiddelen (2 artsen); Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen (3 artsen); Technische raad voor radio-isotopen (6 artsen).De artsensyndicaten zijn ten slotte ook vertegenwoordigd in de verschillende organen van de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle van het Riziv: Comité geneeskundige evaluatie en controle: 6 vertegenwoordigers; Kamers van Beroep: 2 vertegenwoordigers; Kamers van eerste aanleg: 2 vertegenwoordigers.In de Commissie voor begrotingscontrole en in de Technische farmaceutische raad valt er eigenlijk niets te verdelen. Daar mag één persoon de honneurs waarnemen voor de hele groep van artsen.