...

In maart starten normaal gezien de voorbereidingen voor de verkiezingen. Het Akkoord Artsen-Ziekenfondsen nam al akte van het voornemen om de verkiezingen voor 2022 met een jaar uit te stellen. Het wetsontwerp werd voor het jaareinde ook in de ministerraad goedgekeurd.Maar de wet die het uitstel regelt moet wel nog worden goedgekeurd in het Parlement.Als reden om de verkiezingen maar om de vijf jaar te organiseren wordt opgegeven dat de organisatie van de verkiezingen middelen en tijd vraagt - vooral van de deelnemende artsenorganisaties. En op dit moment kunnen die middelen en energie beter gestoken worden in het bestrijden van de gevolgen van de pandemie, luidt het.AADMOver het algemeen wordt aangenomen dat het uitstel vooral AADM ten goede komt. De voorwaarden voor de deelnemende organisaties zijn immers strenger geworden.* In september 2021 lag plots een nota voor op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen die de verstrengde bepalingen voor de volgende medische verkiezingen zou uitstellen - ze zouden pas gelden voor de verkiezingen daarop, dat is die van 2026.De reden was dat AADM tijdens de covidperiode geen inspanning had kunnen leveren om aan de nieuwe criteria te voldoen.Maar daar kwamen toen boze reacties op van de beide andere artsensyndicaten. Het voorstel kwam niet terug. Het lijkt er dan ook op dat een andere manier werd gevonden om aan de problemen van AADM tegemoet te komen. Maar volgens Roel Van Giel van AADM (en voorzitter Domus Medica) was ook Bvas-Absym vragende partij was om de verkiezingen in 2022 met een jaar uit te stellen.