...

'Wie zorg nodig heeft, zal moeten leren wachten.' Zo kopte De Standaard dinsdag 9 augustus op de voorpagina. Die stelling klopt helaas. Tenminste als we onze zorg blijven organiseren zoals we sinds jaar en dag gewoon zijn. Medische technologieën kunnen daar verandering in helpen brengen, maar worden vandaag nog te vaak gezien als gadgets in plaats van gamechangers.De ellenlange wachtlijsten in onze zorg zijn inderdaad een feit. Veel zorg die door corona is uitgesteld, moet nu ingehaald worden. Dat legt een enorme druk op de zorgsector. Maar die kampt jammer genoeg met een serieus personeelstekort. Gevolg? Zorgverleners worden nóg zwaarder op de proef gesteld. Velen vallen vroeg of laat uit, waardoor het aantal schouders om het werk te dragen nog kleiner wordt. Waardoor de druk nóg meer stijgt. Waardoor het risico op uitval nog groter wordt. Enzovoort.Licht aan het einde van de tunnel kan helpen om een inspanning langer vol te houden. Maar dat valt niet meteen te bespeuren. Integendeel. Elke dag verschijnt er wel iets over de zorgvraag die de komende jaren alleen maar zal toenemen. Je zal maar zorgverlener zijn tegenwoordig...Beleidsmakers beseffen dat het zo niet verder kan en zetten (terecht) in op de opwaardering van de eerstelijnszorg, de concentratie van bepaalde zorgopdrachten, het stimuleren van daghospitalisatie, etc. De meeste van die hervormingen zijn broodnodig ... maar zijn ook al jaren aan de gang. Ze maken quasi deel uit van het meubilair van de sector. Dat voelt op het eerste gezicht misschien prettig, maar intussen wordt het steeds oncomfortabeler in die comfortzone.Hoe geraken we uit de impasse? Door nieuwe recepten te proberen en gaandeweg te verbeteren. Een ingrediënt dat daar niet bij mag ontbreken, is medische technologie. Dankzij medische technologie is het mogelijk om patiënten vanop afstand te monitoren, digitale consultaties te houden, thuishospitalisatie en -zorg te organiseren, patiënten hun gezondheid actiever mee te laten sturen met behulp van apps en devices, etc. Dat zijn stuk voor stuk oplossingen waarmee we de patiënt gerichte zorg en begeleiding kunnen bieden, eerder dan hem of haar achteraan in de rij te laten aanschuiven ... om twee maanden later vast te stellen dat het de verkeerde rij was.Zal het gebruik van medische technologie de vraag om essentiële zorg doen afnemen? Uiteraard niet. (Of toch niet meteen. Je kan argumenteren dat we dankzij continue monitoring van patiënten bepaalde essentiële ingrepen kunnen voorkomen.) Zal ze de druk op zorgverleners ineens doen verdwijnen? Ook niet. (Meer zelfs, toepassingen onder de knie krijgen vraagt in het begin vaak een extra inspanning van zorgverleners.) Maar door patiënten in te laten stromen waar en wanneer dat nodig is, spreiden we de druk op het systeem veel beter. Als een soort wadi voor de zorg.Vandaag creëren we al mondjesmaat een beleidskader voor het gebruik van bepaalde medische technologieën. Maar dat gebeurt zelden met volle overtuiging, alsof digital health geen volwaardig onderdeel van de zorg zou kunnen zijn. Het is hoog tijd om die scepsis achter ons te laten en het potentieel van medische technologie écht te benutten. In het belang van patiënten en zorgverleners.