Met deze pool aan (para)medische krachten kan extra zorg ingezet worden indien dit nodig zou blijken. Een week na de oproep bleken al 135 kandidaten zich vrijwillig te hebben aangemeld bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Na een hernieuwde oproep afgelopen zondag, zijn er nog 315 mensen bij gekomen, wat het huidige totaal op 450 brengt. "Een enorm positief en warm signaal. Op dit ogenblik is de druk houdbaar, maar dit kan uiteraard snel veranderen. We bereiden ons verder voor. Bijkomende kandidaten zijn nog altijd heel welkom, en kunnen zich opgeven via zorgengezondheid@vlaanderen.be."

De lijst van vrijwilligers wordt ter beschikking gesteld aan alle ziekenhuizen, woonzorgcentra en huisartsenkringen. Zij kunnen hen zelf contacteren om verdere afspraken te maken.

Met deze pool aan (para)medische krachten kan extra zorg ingezet worden indien dit nodig zou blijken. Een week na de oproep bleken al 135 kandidaten zich vrijwillig te hebben aangemeld bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Na een hernieuwde oproep afgelopen zondag, zijn er nog 315 mensen bij gekomen, wat het huidige totaal op 450 brengt. "Een enorm positief en warm signaal. Op dit ogenblik is de druk houdbaar, maar dit kan uiteraard snel veranderen. We bereiden ons verder voor. Bijkomende kandidaten zijn nog altijd heel welkom, en kunnen zich opgeven via zorgengezondheid@vlaanderen.be."De lijst van vrijwilligers wordt ter beschikking gesteld aan alle ziekenhuizen, woonzorgcentra en huisartsenkringen. Zij kunnen hen zelf contacteren om verdere afspraken te maken.