...

In de eerste helft van dit jaar kregen 344 mensen met een ernstige ziekte een verblijfsvergunning, meer dan 15.000 mensen werden geweigerd. Anderhalf jaar geleden kreeg nog de helft van de aanvragers papieren, vandaag is dat nog maar 2%. Dat schrijft De Morgen. De laatste jaren nam het aantal aanvragen om medische regularisatie zodanig toe dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) misbruik vermoedde. In drie jaar tijd verdubbelde het aantal aanvragen, tot in 2011 er meer mensen een verblijfsvergunning om medische redenen vroegen dan om humanitaire. Vooral uit Armenië, Nepal en Bangladesh kwamen er opeens verdacht veel patiënten naar ons land. In 2010 werden nog bijna 4.000 mensen geregulariseerd op medische gronden.De reden van de spectaculaire daling is de zogenaamde 'medische filter'. Sinds februari van dit jaar werken er op de Dienst Vreemdelingenzaken meer controleartsen. Zij onderzoeken zelf mensen die beweren dat ze ziek zijn, in plaats van zich te baseren op een oordeel van een collega-arts. Van de 1.706 dossiers die deze artsen in een paar maanden tijd naar zich toetrokken, werd 83% onmiddellijk als 'niet-ernstig' bestempeld. 1.423 mensen kregen dus meteen een negatieve beslissing.