...

Naast het aantal stijgende illegalen, haalt De Man aan dat de hoge kosten te wijten zijn aan ingrepen die niet spoedeisend zijn zoals neuscorrecties, ivf-behandelingen, borstvoedingsbegeleiding en abortus. "Die uitspraken zijn ongenuanceerd", stelt Ellen Druyts, stafmedewerker van het Kruispunt Migratie-Integratie.Niet in praktijkDat de kosten zo gestegen zijn, ligt niet aan die ivf-behandelingen, stelt Druyts. " In theorie komt het OCMW inderdaad tussen voor ivf-behandelingen met een nomenclatuurnummer, maar niet in de praktijk. Bij elke poging komen nog veel andere kosten zonder nomenclatuurnummer bij en dus zonder tussenkomst. Uit een rondvraag bij enkele universitaire ziekenhuizen blijkt dat er de laatste jaren geen enkele illegaal een ivf-behandeling ondergaan heeft." Daarnaast benadrukt ze dat de neuscorrecties waarvan sprake is, geen esthetische correcties zijn. "Die worden niet terugbetaald. Maar Filip De Man laat dat zo wel overkomen in de pers. Het gaat wel degelijk enkel over noodzakelijke medische zorg." Het OCMW heeft daarnaast steeds de mogelijkheid om bij een 'bizarre' aanvraag voor 'dringende medische hulp' een andere arts aan te stellen en op basis van zijn advies te weigeren.Normale evolutieDat de medische kosten op tien jaar tijd zo gestegen zijn, heeft te maken met een algemene kostenstijging. "Er is een zeer grondige analyse nodig om deze bedragen te onderzoeken, maar het staat vast dat de gezondheidskosten voor iedereen gestegen zijn. Het is een evolutie die ook voor verzekerde mensen opgaat. Op dat vlak is de stijging niet abnormaal."Het is volgens Ellen Druyts daarnaast ook positief dat deze mensen toegang hebben tot onze gezondheidszorg. "Het kost geld, maar zonder die toegang zou er nog meer schoolverzuim zijn, zouden de spoeddiensten nog meer overbelast zijn, en zou er meer misbruik zijn met siskaarten."