...

Artikel 2 § 1 van deze wet draagt de koning op de procedure te bepalen voor de evaluatie van de arbeidsgeschiktheid binnen het Medisch expertisecentrum arbeidsgeschiktheid. De koning bepaalt tevens de verschillende geplande types van medische evaluatie wanneer het Medisch expertisecentrum arbeidsgeschiktheid een medisch attest ontvangt ter motivering van de onmogelijkheid om zich te verplaatsen.Volgens artikel 2, § 2 kan de ambtenaar zich laten vergezellen door een arts, een advocaat en/of een andere niet-medische raadgever. De wet geeft geen details over die laatste categorie.Het Medisch expertisecentrum arbeidsgeschiktheid bepaalt de plaats, de dag en het tijdstip van de onderzoeken. Op grond van artikel 3 kan de ambtenaar beroep aantekenen tegen de tegen hem genomen beslissing. De koning bepaalt de procedure en de voorwaarden van dit beroep.Opheffing van de Administratieve GezondheidsdienstArtikel 4 vervangt de 'Administratieve Gezondheidsdienst, verbonden aan het Ministerie van Volksgezondheid' door 'het Medisch expertisecentrum arbeidsgeschiktheid van het Bestuur van de medische expertise van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu'.