...

Minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA) vertelt in de Kamercommissie Justitie dat hij inderdaad had overwogen om de DSDM af te schaffen. De bedoeling was dat politieagenten zich dan gratis tot externe artsen zouden kunnen wenden."Maar toen ik het hoge verzuimcijfer onder ogen kreeg, ben ik van gedachten veranderd", aldus Jambon in de Commissie.Het absenteïsme bij de politie bedraagt 7 à 8% en de DSDM krijgt als bijkomende opdracht de omvang van dit probleem terug te dringen - dit als onderdeel van een ruimer plan om onder meer burn-out aan te pakken.Minister Jambon meldde dit als antwoord op een vraag van Emir Kir (PS) over de 'leegloop' bij de spoorwegpolitie. Bij deze dienst zijn de problemen nog meer uitgesproken omdat de mensen (onterecht, aldus Jambon) ongerust zijn over de afschaffing van de dienst.