...

Desinformatie, die volgens de respondenten hoofdzakelijk wordt verspreid via social media, internet en de sociale omgeving, heeft effect op de volksgezondheid en de gezondheidszorg. 87% van de artsen is bezorgd over de groei van medische desinformatie, en bijna de helft merkt op dat dit hun werkdruk verhoogt. Enerzijds stappen mensen sneller naar de dokter omdat zij zich zorgen maken door informatie die zij online hebben gevonden, anderzijds kost het artsen meer tijd desinformatie te weerleggen. Ook vraagt het veel tijd om wantrouwen jegens de arts weg te nemen en tot consensus te komen over de behandeling. Bestrijden van desinformatieBijna alle artsen vinden dat er meer gedaan moet worden om desinformatie tegen te gaan en menen dat de verantwoordelijkheid daarvoor bij de overheid ligt. Zo zou er meer geïnvesteerd moeten worden in voorlichting, bijvoorbeeld op scholen en in publiekscampagnes. Er moet ook wetgeving komen om het verspreiden van desinformatie aan banden te leggen. Daarnaast zien de respondenten ook een belangrijke taak voor social mediabedrijven en influencers. Verder geven zij aan dat er een rol voor zichzelf en artsenverenigingen is weggelegd, bijvoorbeeld door het gesprek met de patiënt aan te gaan en door te verwijzen naar betrouwbare bronnen. Een grote meerderheid zegt desinformatie zelf niet of niet meer via online kanalen te bestrijden. Ze zijn bang om te worden bedreigd, zien het niet als hun taak, of denken dat online bestrijden van desinformatie geen zin heeft en tot polarisatie leidt. De KNMG benadrukt het belang van de rol van artsen in het bestrijden van medische desinformatie. René Héman, voorzitter van de KNMG, zegt: "Medische desinformatie vormt een ernstige bedreiging voor de gezondheid. Mensen worden misleid en bewust onjuist geïnformeerd, en dat is zorgwekkend. Als artsen zien we regelmatig de gevolgen, zoals patiënten die essentiële vaccinaties weigeren, gevaarlijke zelfmedicatie toepassen of noodzakelijke behandelingen uitstellen.""Mijn advies aan patiënten is daarom altijd om informatie die online gevonden is, te verifiëren bij betrouwbare bronnen. Gelukkig bestaan er inmiddels betrouwbare online bronnen, zoals Thuisarts.nl en het TikTok-kanaal 'Artsen Vandaag', waar dokters antwoord geven op veelvoorkomende medische vragen."