...

De regering bespaart ook op de wijkgezondheidscentra. Volgens het begrotingsvoorstel dat op de Algemene Raad van het Riziv maandag voorlag, moet dat zeven miljoen euro opleveren.AuditIn de eerste jaarhelft van 2017 voert de overheid een audit uit van de "organisatie, de werking en de kostenstructuur" van deze centra. Voordat de resultaten van deze doorlichting bekend zijn, zal het Riziv geen aanvragen voor erkenning meer behandelen.Aanvragen die voor 8 oktober waren ingediend, worden nog wel bekeken. De centra waarover het gaat kunnen een akkoord krijgen binnen het beschikbare budget en dan eventueel begin volgend jaar nog van start gaan.ProtestDe wijkgezondheidscentra protesteren in de media tegen de maatregel. Gazet van Antwerpen meldt dat de provincie Antwerpen onlangs 200.000 euro heeft geïnvesteerd in twee nieuwe centra. Sommigen vrezen nu dat die investering verloren zal gaan.Het kabinet van minister Maggie De Block verklaart aan de vernoemde krant dat, wegens de stijgende uitgaven voor wijksgezondheidscentra, een beleidsevaluatie zich opdringt. Misschien is enige bijsturing mogelijk. "De voorbije vijf jaar zijn de uitgaven voor WGC's gestegen met meer dan tien procent per jaar. Het totale budget bedraagt intussen 150 miljoen euro".