...

Zo is de stralingsbelasting voor de bevolking als gevolg van diagnostische onderzoeken sterk gestegen. En daar wil de FOD Volksgezondheid tegen waarschuwen.Centraal in de campagne staat de website www.zuinigmetstraling.be, die bezoekers informeert over medische beeldvorming. Zowel het belang van medische beeldvorming als de risico's bij onnodig gebruik komen daarbij aan bod. Verder biedt de website concrete tips aan voor patiënten, ouders, voorschrijvende artsen, radiologen, nuclearisten en tandartsen. Voor de voorschrijvende artsen bestaan ook richtlijnen, die hen moeten helpen de meest aangewezen beeldvormingsmethode voor elke patiënt te kiezen.BriefAlle artsen en tandartsen krijgen een persoonlijke brief met uitleg over de nieuwe campagne, samen met enkele affiches voor hun wachtzaal en een aantal folders om aan patiënten mee te geven. Op verschillende Vlaamse en Franstalige radiozenders draaien de komende weken ook 6 spotjes om de campagne in de verf te zetten.Ook op het terrein zijn er ondertussen veranderingen merkbaar. Zo is sinds 1 april 2014 het substitutierecht voor radiologen van kracht, waardoor radiologen een aangevraagd onderzoek kunnen vervangen door een onderzoek dat meer aangewezen is, volgens de richtlijnen voor goed gebruik (bijvoorbeeld een minder stralingsbelastend onderzoek).Voorts wordt werk gemaakt van een uitbreiding van het MRI-park, zodat er een betere spreiding en toegankelijkheid is voor alle Belgische patiënten. Dit is belangrijk, omdat MRI-onderzoeken niet stralingsbelastend zijn voor de patiënt. De stapsgewijze en gecontroleerde uitbreiding gebeurt in overleg met BELMIP (Belgian Medical Imaging Platform).