...

Een ambtenaar heeft geen inzagerecht in medische gegevens en mag het medisch attest van een arbeidsongeval dus niet inkijken. De Nationale Raad oordeelt dan ook dat een ambtenaar van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) die medische attesten enkel mag inkijken als hij ook arts is of onder het toezicht van een arts werkt.De Nationale Raad is verder van mening dat het medisch attest van een arbeidsongeval in een gesloten enveloppe naar de adviserende arts van de arbeidsongevallenverzekering opgestuurd moet worden, en dus niet aan de arbeidsgeneesheer van de betrokken werknemer overgemaakt dient te worden.De werkgever ten slotte moet de dienst voor preventie en bescherming op het werk inlichten over het gebeurde ongeval.Het volledige advies kunt u hier nalezen.