...

52,515 miljoen euro, dat was het bedrag dat minimaal nodig was voor het optrekken van de indexering van intellectuele prestaties van 1,50% naar de volledige 2,99% vanaf 1 augustus en voor de realisatie van enkele andere elementen uit de conventie 2012. De medicomut werkte uiteindelijke structurele besparingsmaatregelen uit voor 64,81 miljoen euro. Het 'surplus' van 12,295 miljoen euro wordt verdeeld over 'ondergewaardeerde disciplines'.- 1,23 miljoen euro (met een marge van 270.000 euro) gaat naar kinder- en jeugdpsychiatrie om het project 'crisisopvang' uit te werken. Als de nomenclatuur daarvoor niet tijdig klaar is, wordt het totale bedrag van 1,5 miljoen euro verdeeld over vier codenummers voor psychotherapieën.- De consultatie (kinder)neurologie wordt opgewaardeerd met 9%, goed voor in totaal 1,67 miljoen euro.- Voor de opwaardering van de consultatie reumatologie wordt 1,62 miljoen euro uitgetrokken.- Voor dermatologie wordt 2,99 miljoen euro evenredig verdeeld tussen de opwaardering van de consultatie met 3,5% en de introductie van een nieuwe nomenclatuur voor dermatoscopie.- Psychiatrie en neuropsychiatrie kunnen rekenen op een opwaardering van de consultaties en psychotherapieën voor een bedrag van 1,7 miljoen euro.- 1,41 miljoen euro wordt gebruikt voor de opwaardering van de consultatie algemene interne geneeskunde met 9%.- Pediatrie krijgt 1,68 miljoen euro: 888.000 euro voor de opwaardering van toezichtshonoraria tijdens de eerste drie dagen van een ziekenhuisopname en 796.000 euro voor de opwaardering van kinderartsen op de afdelingen neonatale intensieve zorg (NIC). Alle opwaarderingen gaan in op 1 december van dit jaar.