...

Het voorstel moet wel nog de zegen krijgen van het Verzekeringscomité, wat volgens Marieke Geijssels (AADM-Domus Medica) nu over een goede week zal gebeuren. "Haio's die nu gaan solliciteren kunnen zich ondertussen misschien het best informeren bij het ICHO, dat de criteria heeft opgesteld."Op het oorspronkelijke voorstel was kritiek gekomen van de artsensyndicaten en van de ziekenfondsen. Volgens professor Stan Politis (Bvas) ging bijna 70% van het gereserveerde bedrag van 2,2 miljoen euro aan Vlaamse zijde naar de coördinerende instanties, terwijl in Franstalig België 72% van het beschikbare budget naar de haio's zelf ging. Nieuw voorstelDokter Geijssels vertelt dat er nog hard is gewerkt aan een nieuw voorstel om alle betrokkenen over de streep te krijgen. Ook in Vlaanderen gaat nu 72% van het bedrag naar de haio's zelf."Maar haio's hebben er alle belang bij dat ze een kwaliteitsvolle stageplek vinden. Ook t'Hop (het haio-overlegplatform) en Overstag (de organisatie van de opleidingspraktijken) krijgen een stukje van het geld, zodat ze onafhankelijker kunnen werken van SUI vzw."De hoop is dat meer huisartsen hun beroepsopleiding zullen volgen - en zich achteraf ook zullen vestigen - in de regio's Kempen, Westhoek, Oudenaarde en Limburg, of in een aantal centrumsteden die ook een eigen problematiek kennen."De artsenverenigingen en ziekenfondsen staan achter het nieuwe voorstel, zodat de goedkeuring door het Verzekeringscomité wellicht een formaliteit zal blijken."TransparantiecodesEen ander punt op de Nationale Commissie van maandag 17 juni waren de 'transparantiecodes'. Daarmee kan de arts bij de (elektronische) facturatie apart het betaalde remgeld aangeven, de aangerekend ereloonsupplementen, de vergoeding voor niet terugbetaalde prestaties en kosten voor het gebruikte materiaal. Maandag werd onder meer het format van de formulieren vastgesteld. Voor de transparantiecodes in gebruik kunnen worden genomen zullen ook de softwaresystemen van artsen en van de verzekeringsinstellingen moeten worden aangepast.Volgens Thomas Gevaert (ASGB/Kartel) wordt het vooral belangrijk om het onderscheid te kunnen maken tussen de zuivere ereloonsupplementen, en de bedragen voor niet-terugbetaalde prestaties of materiaalkosten die niet in het honorarium vervat zitten. Dat is belangrijk wanneer het verbod op supplementen in de ambulante zorg van kracht wordt voor patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Het is nu de opgave om voor de verschillende disciplines de zaken op te lijsten die niet terugbetaald worden, en na te gaan of ze wel onder het verbod op supplementen vallen, meent dokter Gevaert. Dokter Politis geeft nog een aantal voorbeelden die illustreren dat de huidige terugbetalingsmodaliteiten de evolutie van de geneeskunde niet volgt. "Bij een wondhechting trok je vroeger het verdovend middel op uit een flesje - nu zitten de doses voor de patiënt apart verpakt. Hetzelfde met het hechtingsmateriaal: Vicryl-hechtingen komen in een eigen verpakking - vroeger zat het catgut op een rol, en knipte je er vanaf wat je nodig had. Individueel verpakte Vicryl geeft minder complicaties maar zorgt voor een ander kostenplaatje. Bij een neusbloeding kan de NKO-arts tegenwoordig een ballontamponade gebruiken - die is veel comfortabeler voor de patiënt, door de neus ademen blijft mogelijk, en het maakt een betere nazorg mogelijk. Maar het kost de arts wel 76 euro." Als hij die kosten niet kan doorrekenen, dreigt de arts fors te verliezen op de consultatie."Voor patiënten in een 'behartenswaardige' situatie kun je als arts de kosten wel verminderen. Maar deze groep kan zeer groot worden - begin 2026 zullen er al 2,7 miljoen personen onder dit statuut vallen. Wanneer je dat dan moet compenseren bij de rest van je patiënten, dreig je op een bepaald moment wel het maatschappelijke draagvlak te verliezen. Gemiddeld hebben een vijfde tot een kwart van de patiënten recht op een verhoogde tegemoetkoming. In sommige regio's of wijken kan dat oplopen tot 40%."Als arts kun je maar beter wegtrekken uit zo'n gebied, meent hij. Daardoor ontstaan dan artsenarme zones. Bij het supplementenverbod is volgens hem nooit echt in kaart gebracht voor welke patiënten de arts uit zichzelf al een uitzondering maakt. "Het strikte verbod is puur om ideologische redenen ingevoerd."