...

Voordat de medicomut de discussie over de begroting aanpakt, moet die zijn goedgekeurd door de Algemene Raad van het Riziv. De regering was maandag evenwel zelf nog niet rond met de besprekingen over het budget 2014. Op de medicomut kon voorzitter Jo De Cock wel al meedelen dat de regering geen fundamentele opmerkingen had op de Riziv-begroting - de enkele opmerkingen hadden geen betrekking op artsenhonoraria. Eind oktober is er een nieuwe Medicomut - dan weet men binnen welke budgetten men moet werken.Nu maandag, 14 oktober, is er een nieuwe Algemene Raad. Daar moet dan de knoop over de Riziv-begroting definitief worden doorgehakt.Transparantie en besparingenVoordat men aan de huisartsenpunten toe kwam, stonden de wet op de toegankelijkheid van de gezondheidszorg (transparantie) en besparingen in de klinische biologie op de agenda. De wet op de toegankelijkheid van de gezondheidszorg gaat vooral over 'transparantie' van het kostenplaatje voor de patiënt. De patiënt moet vooraf zicht krijgen op de verschillende onderdelen van de kost die een medische behandeling voor hem meebrengt. De Bvas heeft veel moeite met deze wet: ze is overbodig, want de Belgische wetgeving is al in overeenstemming met de Europese richtlijn. Ze brengt veel bureaucratie teweeg. De Bvas heeft geen moeite met transparantie voor de patiënt, maar vindt het ongeoorloofd dat de ziekenfondsen meteen over de schouder van de patiënt mogen meekijken. Het punt over de besparingen in de klinische biologie ging over het gedeelte dat terugvloeit naar de klinische biologen. Op de forfaitaire honoraria van de klinische biologen werd er, bovenop de gevraagde 33 miljoen nog eens 15 miljoen extra bespaard. Die extra besparing zou evenwel terug naar de artsen vloeien, in de vorm van een nieuw forfait voor de intellectuele prestaties. Daartoe moeten er in het ziekenhuis wel minstens 4 FTE klinische biologen aanwezig zijn, die aan bepaalde criteria voldoen. Dat wordt eerst verder uitgewerkt in de Technisch-Geneeskundige Raad.