...

Voor de Bvas zetelt voorzitter en huisarts Roland Lemye als effectief lid. Plaatsvervanger is de Antwerpse huisarts Dirk Scheveneels. De andere Bvas-artsen zijn allen specialisten. Met name als effectieven: Vincent Lamy, Jacques de Toeuf, Yves Louis, Michel Masson en Marc Moens. Met als plaatsvervangers: Dirk Himpe, Jean-Pol Léonard, Patrick Dhaenens, Benoît Dequinze en Luc De Clercq.Voor het Kartel zetelen als effectieven de huisartsen Anne Gillet en voorzitter Reinier Hueting met als plaatsvervangers Marcel Bauval en Arnout Van Den Kieboom. Als Kartel-specialist zetelt Robert Rutsaert effectief. Nicolas Berg is plaatsvervanger. Uiteraard vaardigt AADM enkel huisartsen af. Met name zijn dat als effectieven Domus Medica-voorzitter Maaike Van Overloop en verder Roel Van Giel en Pierre Sijbers. De plaatsvervangers worden Dieter Vercammen, Bart Bossuyt en Guido Penninckx.