...

Het bekroonde geneesmiddel Vyvgart® is een first-in-class antilichaamfragment met een innovatief en doelgericht werkingsmechanisme, ontwikkeld door het Belgisch biotech argenx. Vyvgart® werd specifiek ontworpen om de neonatale Fc-receptor te blokkeren. Voor patiënten met gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG), een zeldzame auto-immuunziekte gekenmerkt door ernstige spierzwakte, biedt het geneesmiddel een belangrijk antwoord.Professor Abhishek Garg (KU Leuven) won de Galenusprijs voor farmacologie met zijn onderzoek in het domein van de kankerimmunotherapie. Immunotherapie stelt het eigen immuunsysteem in staat om de ziekte te bestrijden. Uniek aan het onderzoek van Abhishek Garg is de benadering om prognostische/predictieve of FD biomarkers te gebruiken. Zo worden innovatieve proof-of-mechanism/concept rond de farmacologie van immunotherapie bij patiënten aan het licht gebracht. Daarmee biedt het onderzoek van Garg een antwoord op een van de grootste onvervulde behoeften in de immuno-oncologie.