...

fspraken tussen huisarts en apotheker dringen zich op: hoe gebruiken ze dit instrument voor de patiënt tezamen? PraktijkCoach deed al ervaring op met de samenwerking tussen beide beroepsgroepen rond dit item in de zogenoemde clusterprojecten van Vitalink.Die volgden de ervaringen van kleine groepjes gebruikers. Het Brugse bedrijf verzorgt voor éénlijn.be nu ook gezamenlijke opleidingen voor huisartsen én apothekers, specifiek over het goede gebruik van het medicatieschema. De opleidingen bestaan al voor gebruikers van CareConnect bij de huisartsen, en voor die van Farmad Twin, Greenock of Officinall bij de apothekers (aparte opleidingen voor elke combinatie)."Huisartsen en apotheker kunnen die gratis opleidingen aanvragen. Zij zorgen voor een locatie, wij voor de trainers en de computers", zo legt bedrijfsleider Johan Uvin uit. "De opleidingen kunnen bijvoorbeeld in de lokalen van SBM plaatsvinden. Maar we hebben ook een 'mobiele klas' met 12 laptops." Ook andere geïnteresseerden kunnen de opleiding mee volgen, denk maar aan mensen die verantwoordelijk zijn voor het ontslagmanagement in het ziekenhuis. "We sluiten niemand uit.""De opleiding zijn erg in trek", zegt lesgever Tom De Backer. "We krijgen elke week wel minstens een aanvraag. We werken normaal met groepjes van 10 tot 12 artsen en apothekers - nu hebben we avonden met 20 tot 25 deelnemers."Johan Uvin: "De lessen verlopen ook erg levendig. Artsen en apothekers draaien de knop om: ze gaan met elkaar in gesprek over het medicatieschema. Voordien hadden ze misschien elkaar hoogstens over de telefoon gesproken. Het elkaar lijfelijk ontmoeten neemt een drempel in de communicatie weg. Soms gaat men elkaar ook zien na de opleiding, om concrete afspraken te maken en op papier te zetten.""In 2016 startte Merelbeke zit op schema", vertelt hij verder. Zorg ver leners stelden een werkplan op voor de samenwerking rond het medicatieschema in deze gemeente. "In West-Vlaanderen begeleiden we nu Brugge zit op schema en Oostkamp zit op schema. In Brugge doen AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas mee, naast 120 huisartsen en 50 à 60 apothekers. Ook in andere provincies loopt een gelijkaardig proefproject: Aalst, Leuven,..."Niet iedereen kan al in Vitalink aan het medicatieschema. Ziekenhuizen hebben meestal nog geen toegang. Sommige huisartsenpakketten kunnen het schema in Vitalink lezen, maar kunnen het nog niet goed produceren. "Op sommige plaatsen spreekt men af dat de apotheker het medicatieschema maakt en de arts het dan kan lezen en afdrukken. De print neemt de patiënt mee als hij wordt opgenomen in het ziekenhuis. Wanneer de patiënt wordt ontslagen krijgt hij het aangepaste medicatieschema mee op papier - arts of apotheker brengen de veranderingen aan in het Vitalink-schema", zegt Tom De Backer. De idee van het gemeenschappelijke medicatieschema slaat aan. "Men spreekt 'rescue-methoden' af om te omzeilen dat nog niet iedereen aan het elektronisch schema in Vitalink kan."Tijdens de opleidingen duiken ook wel problemen op. "Nieuwe zaken signaleren we aan imec. Maar de meeste technische problemen zijn er wel al uitgevlooid", geven de mensen van PraktijkCoach nog mee. Het Leuvense onderzoeksinstituut imec vzw begeleidt de softwareproducenten die toepassingen voor Vitalink en andere Belgische e-healthplatformen ontwikkelen.