...

De Belgische Mededingingsautoriteit zet in een communiqué de puntjes op de i in de huidige golf aan ziekenhuisfusies. Als we de wandelgangen mogen geloven is de aanleiding daarvoor de nakende grootschalige fusie in Antwerpen. Tegen 1 april 2024 fuseert het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) met Gasthuiszusters Antwerpen (GZA). Het nieuwe Ziekenhuis aan de Stroom (ZAS) wordt een van de grootste ziekenhuisgroepen in Europa.De Mededingingsautoriteit benadrukt dat een fusie voorafgaand moet worden goedgekeurd als de structurele operaties de zeggenschap over de betrokken instellingen wijzigt.Hierbij heeft er dus een voorafgaande controle plaats. De BMA tracht daarbij te achterhalen of de concentratie van patiënten effectief meer voordelen oplevert en/of ze opweegt tegen de risico's. Een risico is bijvoorbeeld een verminderd aantal onafhankelijke instellingen in een zorggebied. "Nieuwe entiteiten moeten gestimuleerd blijven om betaalbare kwaliteitszorg te bieden," zo luidt het nog.In de praktijk richt het voorlopig onderzoek van de Mededingingsautoriteit zich op een cluster van een tiental vragen. Zo gaat men de soorten zorg na die ziekenhuizen op hun locaties aanbieden en in welke mate ze dat doen. Ook de herkomst van de patiënten is van belang, evenals prestatie-indicatoren. Voorts onderzoekt de BMA wat de redenen zijn voor de concentratie -ook vergeleken met de netwerksamenwerking. En hoe kunnen concentraties de inkomsten verhogen en/of de operationele kost verlagen? Deze en andere vragen komen aan bod in het voorlopig onderzoek.De BMA wijst er tot slot op dat het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een consistente methodologie maar dat het wel kan variëren afhankelijk van de specifieke kenmerken van elke transactie.