...

Het aantal gevallen (vastgesteld met een speekseltest) lag zo hoog omdat het kinderen jonger dan 12 maanden betrof, die nog geen vaccin hadden gekregen. De ouders en de artsen kregen van het Agentschap het advies kinderen al een eerste MBR-vaccin toe te dienen vanaf de leeftijd van zes maanden.Oorzaken? De huisartsen en kinderartsen werden op de hoogte gebracht, zo stelt het Agentschap Zorg en Gezondheid. Wat de bron was van de besmettingen, daar heeft men het raden naar. Er is geen verband gevonden met eventuele import of met reizen.Ook in 2011 waren er in ons land uitbraken in kinderdagverblijven. Het Agentschap vermoedt dat verschillende factoren meespelen: moeders die zelf niet immuun zijn tegen mazelen, de gemiddelde oudere leeftijd van de moeders, lage antistoftiters, vroeggeboortes en het tijdstip van de vaccinatie.Het Agentschap voert een onderzoek uit bij de betrokken kinderen om de risicofactoren en de symptomen in kaart te brengen, en om de antistoffenbescherming afkomstig van de moeder te evalueren.Bent u immuun? Het Agentschap vraagt verder dat alle medisch personeel zelf de eigen vaccinatiestatus zou natrekken. Wie nooit mazelen heeft gehad, moet minstens twee MBR-vaccins hebben gekregen.Leden van het medische of administratief ondersteunende personeel die verdachte symptomen vertonen (huiduitslag en koorts) zouden tijdelijk geen contacten moeten hebben met patiënten, benadrukt Zorg en Gezondheid nog.