...

Er was toen sprake van een 20-tal bevestigde gevallen bij ongevaccineerde kinderen. Intussen is dat aantal al opgelopen tot meer dan 30. "Het gaat om zuigelingen jonger dan n jaar die nog niet gevaccineerd zijn, kinderen wiens ouders het vaccin weigeren en buitenlanders die het rappelvaccin hebben gemist", legt dokter Wim Flipse van de afdeling Toezicht Volksgezondheid in Gent uit. De vaccinweigeraars zijn voornamelijk leerlingen van Steinerscholen.Ook BrusselIn de brief aan de artsen wijst hij erop dat mazelen zeer besmettelijk is en via aerogene transmissie wordt overgebracht, bijvoorbeeld ook in de wachtkamer en op de spoed. Wie een vermoeden heeft van een geval van mazelen bij een patit, wordt verzocht contact op te nemen met het agentschap (tel. 09-244.83.60 of 02-512.93.89 buiten de kantooruren). Het gaat immers om een meldingsplichtige infectieziekte.Volgens dokter Flipse heerst er momenteel ook een (kleine) epidemie in Brussel en vooral in Frankrijk. Verscheidene van de huidige patiten in Gent hadden contacten tot ver buiten de regio.Kinderen met mazelen mogen niet naar school. Wie het rappelvaccin heeft gemist, krijgt dat alsnog aangeboden. De epidemie in Gent stabiliseert zich nu stilaan, zegt dokter Flipse.