...

Het herstel van covid-19 sleept bij nogal wat patiënten maanden lang aan. De symptomen kunnen invaliderend zijn: vermoeidheid bij de geringste inspanning, concentratiestoornissen,... De herkenning, erkenning en aanpak van het syndroom - dat vaak jonge mensen treft die aanvankelijk tamelijk lichte symtomen van de aandoening hadden - stuit op nogal wat obstakels.Onlangs keurde de Commissie Volksgezondheid van het federaal Parlement nog een resolutie goed die om meer adequate maatregelen vraagt.MaximumfactuurIn De Knack - die deze week een aantal patiënten en artsen over 'lange covid' aan het woord laat - verklaart minister Vandenbroucke (Vooruit) dat, volgens een analyse die hij liet verrichten, patiënten met long covid in aanmerking komen voor de maximumfactuur.De maximumfactuur stelt een plafond van de gezondheidsuitgaven vast voor verschillende categorieën van mensen: mensen met een gezinsinkomen onder een bepaald bedrag, mensen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van het Riziv, kinderen jonger dan 19 jaar, en mensen met chronische ziekten (zoals zij die het statuut 'chronisch aandoening') kregen.De uitgaven boven dit plafond betaalt de ziekteverzekering.Kennis uitbreiden, bundelen"Voor mij betekent erkenning in de eerste plaats dat men in de gezondheidszorg meer oog heeft voor de specifieke problemen van mensen die lijden onder de langdurige gevolgen van een covid-19-besmetting", stelt de minister van Volksgezondheid in de Knack."Dat is ook de reden waarom we alle mogelijke informatie en nieuwe inzichten uit binnen- en buitenland samenbrengen op de website van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)", vervolgt Frank Vandenbroucke.Hij wijst verder op enkele onderzoeksinspanningen in ons land. Onder leiding van de KU Leuven werken experts evidence-based richtlijnen uit. Het Helicon-project van Sciensano onderzoekt de maatschappelijke impact en de onrechtstreekse effecten van de pandemie.Het fenomeen van 'long covid' illustreert voor de minister dat het belangrijk is om aan de bestrijding van de pandemie aandacht te blijven besteden.