...

Met als uitgangspunt het globaal aantal van 977 artsen legt de Vlaamse regering het maximumaantal kandidaten vast dat in 2027 kan worden toegelaten tot volgende opleidingen:De Vlaamse regering legde tevens vast dat er in 2027 12 tandartsen mogen specialiseren in de orthodontie en 5 in de parodontologie.